Strategi 

  • Mendapatkan pengiktirafan daipada agensi/badan bertauliah.
  • Melibatkan diri dalam latihan kemahiran secara berterusan di dalam & luar negara.
  • Mewujudkan kerjasama dengan institusi pengajian tinggi, assayer & individu/pakar dalam emas.
  • Mewujudkan makmal.

< Laman Utama

Comments are closed.