Pembahagian tugas staf

Wan Mohd Azahari b. Wan Abdullah

 • KETUA PENILAI
 • Mengetuai kajian & penyelidikan
 • Membuat perancangan & arahan terhadap staf bawahan
 • Mengetuai semakan audit luar
 • Memantau keseluruhan aktiviti yang melibatkan marhun

Nik Abdullah bin Nik Muhammad

 • PEGAWAI ARDC
 • Menjadi tenaga pengajar bagi kursus internal & external
 • Menjalankan kajian & penyelidikan
 • Menjalankan tugas pentadbiran pejabat

Mohd Ezuan b. Ismail

 • PEGAWAI ARDC 
 • Menjadi juru audit bagi semakan marhun gadaian & semakan marhun lelong
 • Menjalankan kajian & penyelidikan

Mohd Adli bin Mohd Yusof

 • PEMBANTU PEGAWAI ARDC 
 • Menjadi juru audit bagi semakan marhun gadaian & semakan marhun lelong
 • Menjalankan kajian & penyelidikan

Comments are closed.